10 Trang Cá Độ Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam

10 Trang Cá Độ Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam
10 Trang Cá Độ Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam
10 Trang Cá Độ Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam

Trang chủ > Tin tức > Thông báo

Thứ Năm, 11/01/2024 | 13:06:55 GMT+7

Thông báo

Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý thuốc methadone

Ngày 29/12/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 26/2023/TT-BYT về việc hướng dẫn quản lý thuốc ...

Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm xin ý kiến

trang cá độ bóng đá trân trọng giới thiệu Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ ...

Dự án EPIC tuyển dụng cán bộ hành chính, văn thư

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Dự án EPIC Thông báo tuyển dụng cán bộ tiếp cận cộng đồng

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Xin ý kiến dự thảo tài liệu chuyên môn

Website trang cá độ bóng đá trân trọng giới thiệu dự thảo lấy ý kiến tài liệu chuyên môn: Ban ...

“Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!”

Đây là chủ đề của Tháng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 vừa được Phó Chủ ...

Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS Thông báo tuyển dụng tháng 10/2023

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai ...

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Thủ tục hành chính trong nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình ...

Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS Thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai ...

DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai ...

Thông tin dành cho báo chí về sự việc nhóm cộng đồng xét nghiệm cho học sinh tại Hải Phòng

Trong những ngày qua, một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội và một số tờ báo đăng tải thông ...