10 Trang Cá Độ Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam

10 Trang Cá Độ Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam
10 Trang Cá Độ Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam
10 Trang Cá Độ Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam

Trang chủ > Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Thứ Năm, 11/01/2024 | 22:33:11 GMT+7

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Quyết định 2485/QĐ-BYT ngày 13/6/2023 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trang cá độ bóng đá thuộc Bộ Y tế.

Quý bạn đọc tham khảo toàn văn tại: đây